ДУМ­КИ ПРО НЕ­БО

Zhinka - - Дозвілля -

Не­бо і Зем­ля роз­ді­ле­ні, але во­ни ро­блять одну спра­ву.

Кон­фу­цій. Ко­ли ми ди­ви­мо­ся на не­бо, ко­ли спо­гля­да­є­мо небесні яви­ща, хі­ба не стає ціл­ком ясним, ціл­ком оче­ви­дним, що є якесь бо­же­ство най­ве­ли­чні­шо­го ро­зу­му, яке всім цим ке­рує?

Ци­це­рон. Дві ре­чі на­пов­ню­ють ду­шу все но­вим та зро­ста­ю­чим за­хо­пле­н­ням і бла­го­го­ві­н­ням, що­ча­сті­ше і що­три­ва­лі­ше я про них роз­мір­ко­вую: зо­ря­не не­бо на­ді мною і мо­раль­ний за­кон у ме­ні.

Ім­ма­ну­їл Кант. По­трі­бно ма­ти все­ре­ди­ні се­бе ха­ос, аби да­ти на­ро­дже­н­ня зір­ці, що тан­цює.

Фрі­дріх Ні­цше. Ви й справ­ді вва­жа­є­те, що Мі­сяць існує ли­ше то­ді, ко­ли ви на ньо­го ди­ви­тесь?

Аль­берт Ейн­штейн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.