Ста­ся Івер­ська

Zhinka - - Сторінка Лірики -

Ду­хом не­злам­на, сер­цем хо­ро­бра. Ві­ра твоя, мов гра­ніт.

Жін­ко вкра­їн­ська! Си­ла не­до­бра Пе­ре­вер­ну­ла твій світ.

Чо­біт во­ро­жий то­пче зу­хва­ло Кві­ти на хус­тці тво­їй.

Скіль­ки зо­зу­ля нам на­ку­ва­ла По­ди­хів, по­гля­дів, мрій?.. Му­жньо, тер­пля­че, зці­пив­ши зу­би, Вір­но че­ка­єш йо­го.

Ду­жо­го, у ви­ши­ван­ці з три­зу­бом, З-по­між усіх одно­го. Спо­кій, як ла­ти. Жін­ка-фор­те­ця. Гі­дний ко­ха­но­му тил.

Слаб­кість під­сту­пна і під­кра­де­ться, Сон­це лиш за не­бо­схил. Вто­пиш облич­чя в све­трі ста­ро­му. За­пах упер­то жи­ве.

«Лю­бий, ско­ріш по­вер­тай­ся до­до­му. Бу­де май­бу­тнє но­ве!» Сві­чка на­дії хай не зга­сає.

Го­нить від нас упи­рів. Ми бе­ре­гинь у мо­ли­тві зга­да­єм — До­чок, се­стер, ма­те­рів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.