СЕ­РЕЖ­КИ з ни­ток

ДО­КЛА­СТИ РУК ДО СПРАВ­ЖНЬО­ГО ДИ­ВА — ЗІ ЗВИЧАЙНИХ НИ­ТОК СТВО­РИ­ТИ ЗА ВЕ­ЧІР ВИШУКАНИЙ АКСЕСУАР ДО­ПО­МО­ЖЕ МАЙСТЕРКЛАС З ВИГОТОВЛЕННЯ НІЖНИХ СЕРЕЖОК-КИТИЦЬ. ПОДРУГИ ЗАЗДРИТИМУТЬ!

Zhinka - - Рукоділля - Іри­на ДОБА, ху­до­жник-ди­зай­нер при­крас www.instagram.com/ukrasheniya.ot.irini www.facebook.com/ukrasheniyaotirini

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ: ни­тки ба­жа­но­го ко­льо­ру (кра­ще ві­ско­за чи по­лі­е­стер) 2 швен­зи 2 бі­жу­тер­ні ков­па­чки («обні­ма­чі») 2 бі­жу­тер­ні цвя­шки 2 на­ми­сти­ни во­ло­сінь бі­жу­тер­на но­жи­ці кру­гло­губ­ці го­стро­губ­ці ста­ра кре­ди­тна кар­тка (дов­жи­ною 8,5 см)

1 Олів­цем або ру­чкою на­мі­тьте се­ре­ди­ну кар­тки (упо­пе­рек) та на­мо­тай­те ни­тку (уздовж). Від кіль­ко­сті ви­тків за­ле­жить пи­шність сережок, у нас — 500. 2 На­мо­тав­ши по­трі­бну кіль­кість ви­тків, від­ріж­те 20 см во­ло­сі­ні, за­ве­діть її під пу­чок ни­ток та пе­рев’яжіть йо­го нею рів­но по­се­ре­ди­ні — во­ло­сінь до­бре три­ма­ти­ме ву­зол. 3

Но­жи­ця­ми з ін­шо­го бо­ку кар­тки роз­ріж­те пу­чок ни­ток — теж рів­но по­се­ре­ди­ні. 4

Го­стро­губ­ця­ми від­ку­сіть (чи кру­гло­губ­ця­ми від­ла­май­те) від бі­жу­тер­но­го цвя­шка пе­тель­ку та кру­гло­губ­ця­ми зі­гніть йо­го спо­ча­тку під ку­том 90 гра­ду­сів і по­тім — на ве­ли­кий га­чок. 5

Вкла­діть у га­чок жмут ни­ток і мі­цно за­ти­сніть йо­го до кін­ця. 6

Во­ло­сін­ню зв’яжіть пу­чок ни­ток під га­чком, від­сту­пив­ши від ньо­го близь­ко 5 мм, фор­му­ю­чи го­лов­ку ки­ти­ці. 7

На­дя­гніть на ки­ти­цю ков­па­чок, звер­ху на­ни­жіть на цвя­шок на­ми­сти­ну, за­гніть йо­го кін­чик пе­тлею та при­крі­піть швен­зу. 8

Но­жи­ця­ми аку­ра­тно під­рів­няй­те кін­ці ки­ти­ці. Пов­то­ріть усе те са­ме для дру­гої се­реж­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.