РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Zhinka - - Тема Номера - Алі­на Зуб­ко, Сум­ська обл.

До­бро­го дня, ша­нов­на ре­да­кціє! Є ва­шою по­стій­ною чи­та­чкою і дав­ньою при­хиль­ни­цею. Хо­чу по­дя­ку­ва­ти за та­кий со­ня­чний і те­плий жур­нал, який я отри­ма­ла в ли­пні. Будь ла­ска, роз­по­від­ай­те ще біль­ше істо­рій про ре­аль­них лю­дей, які не ре­кла­му­ють се­бе, а про­сто ро­блять та­кі ва­жли­ві, по­трі­бні та ди­во­ви­жні спра­ви. До ре­чі, зав­дя­ки ва­шій стат­ті про не­бай­ду­жу мо­лодь, я зна­йшла сво­їх одно­дум­ців і те­пер то­чно знаю, що я не одна та­ка...

До­лу­чай­те­ся до нас у FACEBOOK та INSTAGRAM: www.facebook.com/ZhinkaMagazine www.instagram.com/jinka_mag

На об­кла­дин­ці: те­ле­ве­ду­ча Со­ло­мія Ві­тві­цька Фо­то на­да­но прес-слу­жбою ка­на­лу «1+1» Фо­то­граф: Ро­сти­слав Рі­пка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.