ТЕ­ТЯ­НА ВИСОЦЬКА,

Zhinka - - Тема Номера -

те­ле­ве­ду­ча («Ві­кна-но­ви­ни», СТБ):

— За що я люблю Україну? Не від­по­вім. Адже лю­бов не мо­жна роз­ще­пи­ти на ато­ми чи ін­гре­ді­єн­ти, на­че у ре­це­пті пи­ро­га. Як ка­жуть, ти або лю­биш, або ні, — ось і все. Я люблю. То­му про­сто спо­сте­рі­гаю за цим від­чу­т­тям і йо­го від­чу­ва­н­ням — ми­лу­ю­ся по­ля­ми, лі­са­ми, рі­чка­ми, сон­цем, мо­рем, при­чо­му, без пе­ре­біль­ше­н­ня. Якщо хо­ті­ти ба­чи­ти — по­ба­чиш. Лю­бов — вона в ко­жно­му про­мін­чи­ку, у по­ві­трі, у са­мо­му жит­ті й сер­ці. Якось над­то по­е­ти­чно в ме­не ви­хо­дить, але про лю­бов іна­кше й не бу­ває.

Зві­сно, окре­ма те­ма — наші лю­ди, мен­таль­ність і ха­ра­кте­ри. Без­хи­трі­сна щи­рість і ще­дрість або нав­па­ки, — без­по­се­ре­дня ле­ген­дар­на лу­ка­вість і по­чу­т­тя гу­мо­ру, які до­по­ма­га­ють до­ла­ти тру­дно­щі та пе­ре­жи­ва­ти бі­ди.

Пі­дго­ту­ва­ла Лю­дми­ла Кра­ско

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.