БЛУЗКА-ТОП

РОЗМІРИ: 44 та 50 Дов­жи­на вздовж спин­ки близь­ко 57 см.

Zhinka - - Викрійка -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

ба­тист креш 160 см, зав­шир­шки 140 см для обох роз­мі­рів.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТКА­НИ­НИ:

лег­кі тка­ни­ни (з ела­ста­ном чи без ньо­го), що м’яко дра­пі­ру­ю­ться.

ПАПЕРОВА ВИ­КРІЙ­КА: пе­ре­зня­ти де­та­лі ви­крій­ки. ПРИПУСКИ: на шви, по зрі­зах та на під­гин ни­зу — 1,5 см.

РОЗКРІЙ:

із основ­ної тка­ни­ни

1 – пе­ред зі зги­ном 1х

2 – спин­ка зі зги­ном 1х

3 – ко­мір­шарф зі зги­ном 1х а) 2 нав­скі­сні бей­ки для оброб­ки пройм, зав­шир­шки 4 см і зав­довж­ки 49 см та 52,5 см, вклю­чно з при­пу­ска­ми.

ХІД РО­БО­ТИ:

1 Ви­ко­на­ти пле­чо­ві шви, при цьо­му лі­вий по­ча­ти то­чно бі­ля лі­нії гор­ло­ви­ни й не зши­ва­ти припуски на ді­лян­ці при­пу­ску гор­ло­ви­ни. Роз­пра­су­ва­ти припуски пле­чо­вих швів. 2 Над­сі­кти на лі­вій по­ло­ви­ні пе­ре­ду при­пуск уздовж зрі­зу гор­ло­ви­ни бі­ля по­пе­ре­чної мі­тки. Ві­дгор­ну­ти на ви­во­рі­тний бік, під­гор­ну­ти й на­ стро­чи­ти при­пуск уздовж зрі­зу гор­ло­ви­ни між над­сі­чкою і лі­вим пле­чо­вим швом. При­зі­бра­ти зріз гор­ло­ви­ни пе­ре­ду до дов­жи­ни 22 см між мі­тка­ми­зі­ро­чка­ми. При­зі­бра­ти зріз гор­ло­ви­ни спин­ки до дов­жи­ни 16 см між мі­тка­ми­зі­ро­чка­ми.

3 Вши­ти в гор­ло­ви­ну зов­ні­шню по­ло­вин­ку ко­мі­ра, при цьо­му кін­ці ко­мі­ра ли­ши­ти ви­пну­ти­ми: пе­ре­дній кі­нець — бі­ля по­пе­ре­чної мі­тки (кон­троль­на мі­тка 2), а за­дній кі­нець — бі­ля лі­во­го пле­чо­во­го шва.

Скла­сти ко­мір по лі­нії зги­ну, ли­цьо­вим бо­ком до ли­цьо­во­го бо­ку, і зши­ти зрі­зи на віль­них кін­цях ко­мі­ра. Зрі­за­ти близь­ко до стро­чки припуски швів, на ку­ти­ках — нав­ско­си. Ви­вер­ну­ти ко­мір. За­пра­су­ва­ти на ко­мір припуски шва вши­ва­н­ня. Пі­двер­ну­ти та при­ши­ти вну­трі­шню по­лов­ни­ку ко­мі­ра. Пі­двер­ну­ти по лі­нії зги­ну і на­стро­чи­ти пе­ре­дній кі­нець ко­мі­ра. При­зі­бра­ти вну­трі­шню по­ло­вин­ку отри­ма­но­го хо­му­ти­ка по­се­ре­ди­ні між зги­ном та стро­чкою до дов­жи­ни близь­ко 3 см по­двій­ною ни­ткою, кін­ці мі­цно зв’яза­ти. Про­су­ну­ти у хо­му­тик у на­прям­ку зни­зу вго­ру віль­ний за­дній кі­нець ко­мі­ра.

4 Прой­ми та бо­ко­ві шви. Нав­скі­сну бей­ку скла­сти вздовж нав­піл, ли­цьо­вим бо­ком на­верх, і за­пра­су­ва­ти.

Скла­де­ну удвоє бей­ку при­ши­ти до зрі­зу прой­ми, при цьо­му згин бей­ки ле­жить на від­ста­ні 1 см від шва. Припуски шва зрі­за­ти близь­ко до стро­чки. Бей­ку ви­вер­ну­ти на спід, край прой­ми за­пра­су­ва­ти. Ви­ко­на­ти бо­ко­вий шов, від­гор­нув­ши бей­ку уго­ру, і зши­ти її кін­ці. Припуски шва за­пра­су­ва­ти. Бей­ку зно­ву ві­дгор­ну­ти на спід. Край прой­ми про­ши­ти на від­ста­ні 7 мм.

5 За­пра­су­ва­ти при­пуск на під­гин ни­зу на ви­во­рі­тний бік, пі­двер­ну­ти й на­стро­чи­ти.

Удвоє скла­да­ти тка­ни­ну ли­цьо­вим бо­ком всередину, в один шар роз­кла­да­ти тка­ни­ну ли­цьо­вим бо­ком до­го­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.