Що й для чо­го

Zhinka - - Побутові Поради -

СКЛЯ­НІ КОН­ТЕЙ­НЕ­РИ

Їх щіль­но пі­ді­гна­ні кри­шки — най­гер­ме­ти­чні­ші. Зго­дя­ться, якщо по­трі­бно ро­зі­грі­ти їжу в ду­хов­ці чи мі­кро­хви­льо­вій пе­чі. Їх не­до­лік у то­му, що во­ни важ­кі та лег­ко б’ються.

ЄМ­КО­СТІ ДЛЯ СИПУЧИХ ПРО­ДУ­КТІВ

Із ке­ра­мі­ки, скла, пла­сти­ку з гер­ме­ти­чни­ми про­клад­ка­ми на кри­шках убез­пе­чать рис, бо­ро­шно, вів­ся­ні пла­стів­ці, го­рох і будь­яку ін­шу ба­ка­лію від во­ло­ги та ко­мах.

ПЛА­СТИ­КО­ВІ КОН­ТЕЙ­НЕ­РИ

Мі­цні і — най­го­лов­ні­ше — лег­кі, що ро­бить їх вибір опти­маль­ним для пе­ре­ве­зе­н­ня їжі. Оби­рай­те та­кі, які мо­жна використовувати в мі­кро­хви­лів­ці.

ПАКЕТИ ІЗ ЗАСТІБКОЮ ZIP-LOCK

Для збе­рі­га­н­ня за­ли­шків їжі та про­ду­ктів не­стан­дар­тно­го роз­мі­ру цей зру­чний ва­рі­ант під­хо­дить якнай­кра­ще — во­ни за­би­ра­ти­муть мі­ні­мум мі­сця на по­ли­цях хо­ло­диль­ни­ка, шафки чи ко­мо­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.