ПРОЩАЙТЕСЯ КОРОТКО

Zhinka - - Наші Діти -

Якщо ма­ля ба­чи­ти­ме, що йо­го сльози утри­му­ють ма­му по­ряд, — плач не зу­пи­ни­ться! Да­лі істе­ри­ки і ри­да­н­ня пе­ре­тво­ря­ться на справ­жнє «шоу для ма­ми», яке — о ди­во! — кін­ча­ти­ме­ться від­ра­зу, тіль­ки-но «гля­дач» зни­ка­ти­ме за две­ри­ма. За­гро­за у то­му, що, як будь-який актор, ма­люк із ча­сом ри­зи­кує «вжи­ти­ся у роль» і по­ві­ри­ти: у са­до­чку справ­ді по­га­но. Якщо про­щаль­ні шоу вже ста­ли зви­чкою, змі­ни­ти сце­на­рій допоможуть, на­при­клад, до­да­тко­ві 10-15 хви­лин про­гу­лян­ки з ма­мою пе­ред са­до­чком, улю­бле­на му­зи­ка під час ран­ко­вих ри­ту­а­лів. Бу­діть ди­ти­ну ра­ні­ше, а не в остан­ній момент, ко­ли вже ри­зи­ку­є­те спі­зни­ти­ся на роботу і то­му й самі нер­ву­є­те­ся. Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.