ОНЛАЙН ІГРИ ДЛЯ МА­ЛЯТ

Zhinka - - Наші Діти -

Діти ча­сто про­сять у ба­тьків мо­біль­ний те­ле­фон або план­шет, аби по­гра­ти в ігри. Але бу­де кра­ще, якщо ці ігри спри­я­ти­муть роз­ви­тку ма­лю­ка. Так, для дошкільнят мо­жна зна­йти кіль­ка ва­рі­ан­тів без­ко­штов­них онлайн ігор, що допоможуть ве­се­ло про­ве­сти час із ко­ри­стю.

ПАЗЛИ ДЛЯ НАЙ­МЕН­ШИХ.

РОЗМАЛЬОВКИ ТА МАЛЮВАННЯ.

НАВЧАЛЬНІ ІГРИ З ВИВЧЕННЯ ЛІТЕР АБЕТКИ, ЦИФР І КО­ЛЬО­РІВ.

ГОЛОВОЛОМКИ, РЕБУСИ ТА ЛАБІРИНТИ.

ІГРИ НА УВАЖНІСТЬ, НА­ПРИ­КЛАД, ПОШУК ПРЕ­ДМЕ­ТІВ. По­дбай­те, щоб на ва­ших еле­ктрон­них га­дже­тах, окрім стан­дар­тно­го на­бо­ру ігор, бу­ли й ці­ка­ві, ко­ри­сні та без­пе­чні для ді­тла­хів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.