ЯКЩО ЗІБРАЛИСЯ В ДОРОГУ:

Zhinka - - Чарівна Країна -

Як до­їха­ти: по­тя­га­ми Ки­їв — За­по­ріж­жя, Львів — Ме­лі­то­поль,

Ки­їв — Бер­дянськ, Ки­їв — Хер­сон, Іва­но-Фран­ківськ — Ге­ні­чеськ, Хар­ків — Но­во­о­ле­ксі­їв­ка. Да­лі ав­то­бу­сом чи на мар­шру­тно­му та­ксі.

Що обра­ти: для сі­мей­но­го від­по­чин­ку най­кра­ще пі­ді­йде се­ли­ще На­бе­ре­жне, Охри­мів­ка; мо­ло­ді­жно­го та екс­тре­маль­но­го — Бер­дянськ та Ки­ри­лів­ка; для лі­ку­ва­н­ня обе­ріть са­на­то­рій «Ла­зур­ний», «Ки­ри­лів­ка».

Вартість про­жи­ва­н­ня: від 5070 грн до 1 500 грн за до­бу.

Сай­ти: berdyansk.travel, kirillovka.ks.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.