10 КНИГ ДО ПРОЧИТАННЯ

Zhinka - - Різні Думки -

Ро­дин­на лі­те­ра­ту­ра:

Све­тла­на Ройз. «Пра­кти­че­ское ре­бен­ко­ве­де­ние».

Мік Ві­кінг. «Ма­лень­ка кни­га хю­ґе. Як жи­ти до­бре по-дан­ськи».

Ліз Бур­бо. «Пу­тів­ник вну­трі­шньою си­лою». Ди­тя­ча та під­лі­тко­ва лі­те­ра­ту­ра:

Ум­бер­то Еко.

«Три опо­від­ки».

Во­ло­ди­мир Арє­нєв. «Ду­шни­ця».

Сер­гій Оксе­ник. «Лі­сом, не­бом, во­дою». Ху­до­жня лі­те­ра­ту­ра:

Шон Тан. «Чер­во­не де­ре­во».

Лю­дми­ла Улі­цкая. «Зе­ле­ный ша­тер».

Жо­зе Са­ра­ма­ґо. «Слі­по­та».

Алес­сан­дро Ба­рік­ко. «Шовк».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.