Го­ди­ни при­йо­му

Zhinka - - Очевидне-неймовірне -

При­хиль­ни­ки те­о­рій про енер­ге­ти­чно спри­я­тли­ві й не­спри­я­тли­ві яви­ща пев­ні, що важливо та­кож вра­хо­ву­ва­ти час від­ві­ду­ва­н­ня по­ту­жних місць.

Най­силь­ні­ши­ми дня­ми вва­жа­є­ться час зи­мо­во­го і лі­тньо­го сон­це­сто­я­н­ня, а та­кож ве­сня­но­го й осін­ньо­го рів­но­де­н­ня. Що­до ча­су до­би — то най­силь­ні­ші впли­ви ма­ють від­чу­ва­ти­ся від 12 до 16 го­ди­ни, а най­тон­ші — від 4 до 7 ран­ку. Вно­чі ж у та­кі мі­сця кра­ще не по­ти­ка­ти­ся (за ви­ня­тком Ку­паль­ської но­чі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.