Стиль і за­ти­шок

ЗУСТРІЧАЄМО НО­ВИЙ СЕЗОН СПОВНЕНИМИ НА­ТХНЕ­Н­НЯ Й ЕНЕР­ГІЇ ПІ­СЛЯ ВІДПОЧИНКУ. У НАС БА­ГА­ТО КРЕ­А­ТИВ­НИХ ІДЕЙ І СПРАВ — ТОЖ НЕ ГАЄМО АНІ ХВИЛИНКИ!

Zhinka - - Новела Про Рідний Дім -

Ви­крій­ка

Бі­ла блуз­ка — не­о­дмін­ний еле­мент ва­шо­го офі­сно­го сти­лю.

Мо­да

Чор­ний + бі­лий: іде­аль­на гар­мо­нія від­су­тно­сті ко­льо­ру.

По­бу­то­ві по­ра­ди

Про­стір для навчання: як обла­шту­ва­ти кім­на­ту шко­ля­ра.

По­ра­ди для чо­ло­ві­ків

Май­стру­є­мо сто­лик для обі­ду в са­ду.

Ви­шив­ка

Тра­ди­цій­ний ор­на­мент у бар­вах осе­ні.

Кра­са

Косметичний «ма­ска­рад». Го­ту­є­мо за­со­би кра­си вдо­ма.

Ру­ко­ді­л­ля

Яскра­ві ма­ки на склі. Май­стер-клас з ві­тра­жно­го роз­пи­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.