КОМФОРТ + ПРАКТИЧНІСТЬ

Zhinka - - Поради Для Чоловіків -

опти­маль­ною вва­жа­є­ться ви­со­та столу 76-78 см ра­зом зі стіль­ни­цею, при са­мо­стій­но­му ви­го­тов­лен­ні ро­змі­ри лег­ко пі­ді­бра­ти ін­ди­ві­ду­аль­но;

за­зви­чай стіль­ни­ця по­вин­на на­ви­са­ти над ніж­ка­ми на 5-10 см з ко­жно­го бо­ку, щоб стіл не пе­ре­ки­дав­ся, ко­ли на ньо­го спи­ра­ти­му­ться — вра­хо­вуй­те це, ко­ли зби­ва­є­те ніж­ки хрест-нав­хрест та від­рі­за­є­те шта­хе­тник-осно­ву для на­би­ва­н­ня шта­хе­тни­ку стіль­ни­ці;

слід­куй­те, щоб зби­ті ніж­ки бу­ли одна­ко­вої ви­со­ти, іна­кше стіл по­стій­но хи­та­ти­ме­ться;

ба­жа­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цвя­хи або са­мо­рі­зи не­ве­ли­кої дов­жи­ни, щоб во­ни не про­ти­ка­ли шта­хе­тник на­скрізь — у подаль­шо­му це мо­же при­зве­сти до ран­ньо­го зно­су столу, роз­ще­пле­н­ня де­ре­ви­ни (утво­ря­ться трі­щи­ни, стіл втра­тить стій­кість).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.