ВО­СЕ­НИ ЧИ НА­ВЕ­СНІ —

Zhinka - - Дача -

КУПУВАТИ СА­ДЖАН­ЦІ З ВІД­КРИ­ТОЮ КО­РЕ­НЕ­ВОЮ СИ­СТЕ­МОЮ ТРЕ­БА БЕЗ ЛИ­СТЯ! ІНА­КШЕ ПРИ­ЖИ­ТИ­СЯ НА НО­ВО­МУ МІ­СЦІ РО­СЛИ­НІ БУ­ДЕ НАДМІРУ СКЛАДНО: ЛИ­СТЯ НА ДЕРЕВІ ОЗНА­ЧАЄ ФАЗУ АКТИВ­НОЇ ВЕГЕТАЦІЇ, І КО­ЖЕН ЛИСТОЧОК ЗАБИРАЄ ВІД КОРІННЯ ЧАСТИНУ ВО­ЛО­ГИ І ПОЖИВНИХ РЕ­ЧО­ВИН.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.