А ЧИ ЗНА­Є­ТЕ ВИ, ЩО…

Zhinka - - Зоосвіт -

Го­ло­ва сови мо­же по­вер­та­ти­ся на 270°.

Зви­чай­на сова по­мі­чає ми­шу на фо­ні сві­тла ли­ше від одні­єї за­па­ле­ної сві­чки за 800 ме­трів.

У зву­ко­во­му ре­пер­ту­а­рі сови, окрім до­бре ві­до­мо­го «гу-гу­у­уу», є ще й про­ни­зли­ве «ку-вік», і ко­ро­тке «век-век».

На по­лю­ван­ні сова ін­ко­ли го­ло­сно пле­скає криль­ми над ку­ща­ми, ви­га­ня­ю­чи так з укрит­тів дрі­бних пта­хів і ссав­ців.

Мо­жли­вість чудово ба­чи­ти вно­чі сови ма­ють зав­дя­ки то­му, що кри­шта­лик у них роз­та­шо­ва­ний у ро­го­вій труб­ці, а не в очно­му яблу­ці, як в ін­ших пта­хів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.