5+5 за­пи­тань, на які вче­ні до­сі не зна­ють від­по­віді...

ЯКЩО ПРИРОДА І СЛУГУЄ ПІДРУЧНИКОМ ДЛЯ ВИ­ВЧЕ­Н­НЯ, ТО ЦЕЙ ПОСІБНИК ВИДАЄТЬСЯ НЕВИЧЕРПНИМ.

Zhinka - - Тема Номера -

Хо­ча лю­ди й на­вчи­ли­ся ство­рю­ва­ти ге­не­ти­чно мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­зми й уже пла­ну­ють осво­є­н­ня ін­ших пла­нет — існує ба­га­то фе­но­ме­нів, що їх вче­ні до­сі не здатні по­ясни­ти. Мо­жуть ли­ше при­пу­ска­ти й га­да­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.