14 про­стих від­по­від­ей

Zhinka - - Зірка -

1 Що під­ні­має вам на­стрій?

Шо­пінг.

2 Що вас на­ди­хає?

Кон­ку­рен­ція.

3 З чо­го по­чи­на­є­ться ваш день?

З по­смі­шки Ні­ни.

4 Ким би хо­ті­ли ста­ти? З ди­тин­ства мрі­я­ла бу­ти спів­а­чкою.

5 Чо­го бо­ї­те­ся?

Ста­ро­сті. 6 Чо­го вам бра­кує?

Сво­єї осе­лі.

7 Що ці­ну­є­те по­над усе у сто­сун­ках?

До­ві­ру.

8 Що най­біль­ше ці­ну­є­те в лю­дях? По­ря­дність і не­бай­ду­жість до сві­ту дов­ко­ла. 9 Що б ви ба­жа­ли змі­ни­ти в со­бі? Вив­чи­ти ан­глій­ську мо­ву.

10 Ва­ша улю­бле­на актор­ка?

Рей­чел Вайс.

11 Ко­го ба­жа­ли б зі­гра­ти у кі­но?

Фан­та­сти­чну істо­ту.

12 У чо­му се­крет ва­шо­го сти­лю?

Маю гар­ний смак :)

13 Чи ві­ри­те в ди­ва?

Так.

14 За­по­ві­тна мрія? Про­цві­та­н­ня Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.