ФАРШИРОВАНИЙ му­ска­тний гар­буз

Zhinka - - Смачного! -

1 му­ска­тний гар­буз 6 ст. ло­жок олив­ко­вої олії 3-4 гі­ло­чки кми­ну 1 дрі­бний ка­ба­чок 1 мор­кви­на 2 со­лод­кі пер­чи­ни 1 чер­во­на ци­бу­ли­на зуб­чик ча­сни­ку 100 г го­рі­хів (во­ло­ські, ми­гдаль, фун­дук) 200 г ли­си­чок 250 г від­ва­ре­ної пер­ло­вої кру­пи 3 ст. лож­ки по­дрі­бне­ної пе­тру­шки 3 ст. лож­ки по­дрі­бне­ної м’яти 50 г си­ру фе­та СОУС: 2 ст. лож­ки олив­ко­вої олії сік 0,5 ли­мо­на 1 ч. лож­ка ді­жон­ської гір­чи­ці

1 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 220°С. Ро­зрі­за­ти гар­буз уздовж нав­піл, ви­да­ли­ти на­сі­н­ня. По­кла­сти у де­ко зрі­за­ми до­го­ри, зма­за­ти 2 ст. лож­ка­ми олії та по­си­па­ти ли­стям кми­ну. За­пі­ка­ти про­тя­гом 30 хв. 2

На­рі­за­ти ку­би­ка­ми мор­кву, ка­ба­чок, пе­рець і ци­бу­ли­ну. Ви­кла­сти у де­ко, по­дрі­бни­ти і до­да­ти зуб­чик ча­сни­ку та 2 ст. лож­ки олії. Пе­ре­мі­ша­ти і за­пі­ка­ти 30-35 хв., пе­ре­мі­шав­ши 1-2 ра­зи. Тим часом під­сма­жи­ти у 4 ст. лож­ках олії ли­си­чки, до­да­ти до го­то­вих ово­чів за 10 хв. до кін­ця за­пі­ка­н­ня.

3 Пі­друм’яни­ти на су­хій ско­во­рід­ці го­рі­хи, гру­бо ро­зім’яти но­жем на до­шці та пе­ре­си­па­ти в ми­ску. До­да­ти за­пе­че­ні ово­чі з гри­ба­ми, пер­лов­ку, на­рі­за­ну зе­лень, пе­ре­мі­ша­ти. 4 Зби­ти всі ін­гре­ді­єн­ти для со­усу, пе­ре­мі­ша­ти з на­чин­кою у ми­сці. 5 Ді­ста­ти гар­буз з ду­хов­ки, лож­кою вийня­ти ча­сти­ну м’яко­ті та кру­пно по­рі­за­ти. Ви­кла­сти на­зад на­рі­за­ну м’якоть у по­ло­вин­ки гар­бу­за, звер­ху — на­чин­ку. По­си­па­ти си­ром фе­тою, і пі­друм’яни­ти на­чин­ку у ду­хов­ці ще 5-10 хв.

Ган­на Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.