З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Zhinka - - Тема Номера - Га­ли­на Пе­трів­на Ов­сюк, Пол­тав­ська обл.

Я Ва­ша по­стій­на чи­та­чка і дав­ня при­хиль­ни­ця жур­на­лу «Жін­ка». Маю під­шив­ки за кіль­ка ро­ків, і ось не­дав­но шу­ка­ла якусь ви­шив­ку у ста­рих но­ме­рах — ще по­ча­тку 2000-х ро­ків. По­гор­та­ла — і бу­ла вра­же­на рі­зни­цею. Я й не пам’ята­ла вже, яким жур­нал був де­ся­тки ро­ків то­му і на­віть не уяв­ляю те­пер, що він міг бу­ти іна­кшим! Єди­не — хо­че­ться схем

ви­шив­ки ікон і ор­на­мен­тів для ви­ши­ва­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.