ОЧЕВИДНЕ- НЕЙМОВІРНЕ

КО­ЛИ БАЧИШ ПОДІБНІ СЮЖЕТИ У КІ­НО, СПРИЙМАЄШ ЇХ ЯК ФАНТАСТИЧНІ. АЛЕ БА­ГА­ТО ФІЛЬМІВ ПРО НЕЙМОВІРНІ ПОРЯТУНКИ БУ­ЛИ ЗНЯТІ НА ОСНОВІ РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ!

Zhinka - - Тема Номера -

Улю­блен­ці до­лі: лю­ди, які від­вер­ну­ли свій фа­тум. І не один раз...

Ча­сто істо­рії цих лю­дей спри­йма­ю­ться як без­по­се­ре­днє втру­ча­н­ня на­длюд­ської си­ли. Але зре­штою ли­ша­є­ться тіль­ки здо­га­ду­ва­ти­ся, чо­му са­ме з ни­ми ста­ли­ся та­кі ди­во­ви­жі… Ці п’ять істо­рій ви б рад­ше вва­жа­ли ви­га­да­ни­ми, аніж ре­аль­ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.