ЧАРІВНА КРАЇНА

Два хра­ми, де осе­ли­ли­ся ві­ра, на­дія і лю­бов...

Zhinka - - Тема Номера -

Ця ман­дрів­ка не за­пам’ята­є­ться вам під­ко­ре­ни­ми вер­ши­на­ми, за­мор­ською ек­зо­ти­кою чи дов­ги­ми пі­ща­ни­ми пля­жа­ми… Але зимової по­ри зі­гріє най­го­лов­ні­ше — ду­шу. То­му най­більш до­ре­чна ця по­до­рож са­ме те­пер, у но­во­рі­чно-рі­здвя­ний пе­рі­од, час одно­го з най­біль­ших хри­сти­ян­ських та най­сві­тлі­ших ро­дин­них свят. За­ві­та­є­мо до двох свя­тинь і пам’яток істо­рії, де па­ну­ють гли­бо­ка ві­ра, щи­ра на­дія та істин­на лю­бов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.