Ко­зе­ріг

Zhinka - - Астропрогноз -

До­ся­гне­н­ня цьо­го мі­ся­ця для вас ви­зна­ча­ти­му­ться тіль­ки ва­ши­ми осо­би­сти­ми зу­си­л­ля­ми й ви­тра­че­ним ча­сом. Утім, Ко­зе­ро­ги вмі­ють роз­ра­хо­ву­ва­ти на се­бе! Го­лов­не, що ви ціл­ком мо­же­те по­кла­сти­ся на своє здо­ров’я, під­три­му­ю­чи йо­го зба­лан­со­ва­ною ді­є­тою. А тур­бо­ту й пі­клу­ва­н­ня вам по­да­ру­ють ва­ші рі­дні.

+ 3, 4, 7, 11, 14, 22, 25, 27

8, 9, 15, 16, 23

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.