З ВІДГУКІВ НА СТОРІНЦІ FACEBOOK

Zhinka - - Тема Номера - Іри­на Тка­чен­ко.

Пе­ред­пла­ти­ла дру­ко­ва­ну вер­сію на пів­річ­чя. Дав­но шу­ка­ла ці­ка­вий укра­ї­но­мов­ний жур­нал, який не ли­ше роз­ва­жає, але й роз­ви­ває. Хо­че­ться ще ста­тей від першої осо­би, щось ав­тор­ське про жи­т­тя-бу­т­тя, істо­рії до ка­ви... Єди­ний «не­до­лік» — тро­хи то­нень­кий, швид­ко про­чи­ту­є­ться, але, ду­маю, з ча­сом жур­нал ста­не тов­сті­шим. Ре­ко­мен­дую!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.