5 ПОРАД

від щой­но-ма­ми

Zhinka - - ПЕРСОНА -

У пер­ші ти­жні пі­сля по­ло­гів будь­те з ди­ти­ною по­стій­но, не за­ли­шай­те її на та­та, ба­бусь і нянь.

Ро­біть лег­ку ран­ко­ву за­ряд­ку чи за­ймай­те­ся йо­гою з ди­ти­ною — ви по­сту­по­во втра­ча­ти­ме­те ва­гу, по­вер­та­ю­чись до фор­ми, а ма­ля весь час бу­де з ва­ми.

Стеж­те за тим, що їсте. Пра­виль­не хар­чу­ва­н­ня до­по­мо­же вам від­но­ви­ти фі­гу­ру! До­слу­хай­те­ся тіль­ки вла­сної ін­ту­ї­ції та ква­лі­фі­ко­ва­них лі­ка­рів, а не ін­ших ма­тусь з дво­ру.

Не обді­ляй­те но­во­на­ро­дже­но­го ма­лю­ка ні­жні­стю й ла­скою, щоб він від­чу­вав те­пло­ту ма­те­рин­сько­го сер­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.