ОЧЕЙ НЕ ВІДВЕСТИ

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Ро­зум­но ор­га­ні­зо­ва­не осві­тле­н­ня — клю­чо­вий ком­по­нент для до­ся­гне­н­ня вра­жа­ю­чо­го ефе­кту у про­сто­рі ве­чір­ньо­го са­ду. Не бій­те­ся змі­шу­ва­ти та по­єд­ну­ва­ти стилі, використовувати різні ти­пи сві­тиль­ни­ків. Смі­ли­во до­пов­нюй­те, на­при­клад, світильники із спря­мо­ва­ним уго­ру сві­тлом вни­зу сті­ни, пар­ка­ну з під­ві­сни­ми лі­хта­ря­ми, які сві­ти­ти­муть зго­ри до­ни­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.