СВІ­ТЛА ПУТЬ

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Іде­аль­ний, щоб від­зна­чи­ти справ­ді осо­бли­ву по­дію, ва­рі­ант — опо­ви­ті LED-гір­лян­да­ми де­ре­ва й ку­щі, які додадуть са­ду де­ко­ра­тив­но­сті й атмо­сфер­но­сті. Зваж­те на те, що те­плий жов­тий ко­лір лам­по­чок спри­йма­є­ться як більш при­ві­тний, ніж тра­ди­цій­не бі­ло-бла­ки­тне ся­я­н­ня, і за­про­шує на го­сти­ну, ство­рю­ю­чи ефект за­ти­шку, щи­ро­сті й до­бро­зи­чли­во­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.