ГОСТИННІ ВОГНИКИ СВІЧОК

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Під час ве­че­рі у сад­ку ні­що не до­по­мо­же ство­ри­ти по­трі­бної атмо­сфе­ри так лег­ко, як при­ро­днє м’яке по­лум’я свічок.

Для декору сто­лу пі­ді­йдуть справ­жні сві­чі, але обов’яз­ко­во по­дбай­те про те, щоб за­хи­сти­ти їх від ві­тру: до­бе­ріть, на­при­клад, ма­сив­ні ме­та­ле­ві або скля­ні сві­чни­ки. І не під­да­вай­те­ся спо­ку­сі ві­ді­гна­ти ко­ма­рів сві­чка­ми із ли­мон­ною тра­вою — слі­дом за ко­ма­ха­ми мо­жуть пі­ти з-за сто­лу і го­сті. Кра­ще за­будь­те про них до кін­ця ве­че­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.