ПРОГНАТИ ТЕМРЯВУ

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

Щоб осві­ти­ти най­тем­ні­ші ку­то­чки дво­ри­ку чи са­ду, до­дай­те грай­ли­вих штри­хів. Скром­ні па­пе­ро­ві лі­хта­ри­ки, пі­ді­бра­ні в єди­ній ко­льо­ро­вій га­мі, стануть го­лов­ни­ми ге­ро­я­ми свя­тко­во­го осві­тле­н­ня са­ду. Різні розміри та рів­ні роз­мі­ще­н­ня до­по­мо­жуть пе­ре­тво­ри­ти ні­чим не­при­мі­тний до цьо­го ку­то­чок са­ду на аван­сце­ну ве­чір­ки, врів­но­ва­жи­ти ма­сив­ні тем­ні са­до­ві ме­блі й ін­тен­сив­ність по­лум’я ка­мі­ну. Справ­ді ве­се­лий спо­сіб до­да­ти яскравості та ко­льо­ру осві­тлен­ню са­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.