КАЗКОВІ ГІР­ЛЯН­ДИ

Zhinka - - ПОБУТОВІ ПОРАДИ -

До­дай­те бли­ску осе­лі все­ре­ди­ні і зов­ні рі­зно­ма­ні­тни­ми ори­гі­наль­ни­ми сві­тло­ви­ми гір­лян­да­ми. Во­ни що­дня прив­но­си­ти­муть у ве­чір­ній сад ма­гію свя­та й уро­чи­сто­сті. Ко­льо­ро­ві чи про­сто бі­лі — пі­зньої по­ри ме­ре­хті­н­ня ніжних во­гни­ків гра­ти­ме пер­шу скри­пку! Ви­ко­ри­сто­вуй­те гір­лян­ди ви­бір­ко­во і пам’ятай­те, що тем­ря­вою, ні­би по­кри­ва­лом, зав­жди мо­жна при­хо­ва­ти щось, десь і ко­ли це по­трі­бно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.