ПІД­КАЗ­КИ МАЙСТРА

Zhinka - - ПОРАДИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ -

Що біль­шо­го роз­мі­ру ваш жи­во­пис, то цу­пкі­шою має бу­ти тка­ни­на для осно­ви. Але для ра­мок мен­шо­го роз­мі­ру ціл­ком зго­ди­ться ста­ре про­сти­ра­дло чи на­віть фут­бол­ка.

Ви мо­же­те ство­ри­ти одне ве­ли­ке по­ло­тно або ко­лаж із де­кіль­кох не­ве­ли­ких кар­тин.

За ба­жа­н­ня за­мість одно­го ви­ду шпа­лер мо­жна використовувати де­кіль­ка, рі­зних фа­ктур та з рі­зни­ми ві­зе­рун­ка­ми, щоб ство­ри­ти пан­но чи пе­чвор­кпо­ло­тно з бар­ви­стим ма­люн­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.