5 ІДЕЙ для при­ві­та­н­ня

Zhinka - - НАШІ ДІТИ -

Зві­сно, ти ду­же лю­биш свою ма­ту­сю — і це най­кра­щий по­да­ру­нок для неї. Але якщо ти під­го­ту­єш ще й свя­тко­вий сюр­приз, ма­ма неймовірно зра­діє і пи­ша­ти­ме­ться то­бою. Ми ма­є­мо кіль­ка ці­ка­вих ідей — до ре­чі, стар­ші бра­ти­ки чи се­стри­чки або та­то мо­жуть то­бі до­по­мог­ти вті­ли­ти їх у жи­т­тя. 1 На­ма­люй ли­стів­ку. Про­сто на­пи­ши ма­мин порт­рет олів­ця­ми, фар­ба­ми чи фло­ма­сте­ра­ми — аби во­на зав­жди пам’ята­ла, яка гар­на й чу­до­ва. 2 По­да­руй бу­кет. Ку­пу­ва­ти у ма­га­зи­ні чи зри­ва­ти квіти на клум­бі не по­трі­бно — мо­жна їх зро­би­ти з ко­льо­ро­во­го па­пе­ру, фе­тру, яскра­вих кла­пти­ків тканини й стрі­чок. Та­кий бу­кет ні­ко­ли не зів’яне!

3

Роз­ка­жи вір­ши­ка. Ти мо­жеш зга­да­ти бу­дья­кий з вір­шів, які ти зна­єш на­пам’ять, або ви­вчи­ти один із тих, що ми спе­ці­аль­но ді­бра­ли до ма­ми­но­го свя­та.

4

При­го­туй щось сма­чнень­ке. Це не так скла­дно, як зда­є­ться: на­віть зви­чай­ні­сінь­кий бу­тер­брод сма­ку­ва­ти­ме ма­мі по-осо­бли­во­му, якщо йо­го зро­биш ти сам. А за до­по­мо­гою стар­ших мо­жна зди­ву­ва­ти ма­ту­сю про­сто­та­ки ку­лі­нар­ни­ми ше­дев­ра­ми — шу­кай ре­це­пти на ст. 48-49.

5

Зро­би при­кра­си. Якщо лю­биш ви­га­ду­ва­ти і тво­ри­ти, та­ка ідея то­бі спо­до­ба­є­ться. Кіль­ка ґу­дзи­ків мо­жна пе­ре­тво­ри­ти на чу­до­вий бра­слет, на­ни­зав­ши їх на дві ни­тки. Або ви­рі­за­ти кві­тки з фе­тру й оздо­би­ти ни­ми ма­мин обруч для во­лос­ся. А ще мо­жна спле­сти зі стрі­чок чи гу­мок аксе­су­ар для мо­біль­но­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.