ОСОБЛИВИЙ ДО­ГЛЯД

Zhinka - - САД НА ПІДВІКОННІ -

Від­цві­лі кві­тко­ніж­ки зрі­зай­те го­стрим се­ка­то­ром бі­ля са­мої осно­ви.

Ро­з­мно­жу­ва­ти клі­вію най­лег­ше бі­чни­ми па­го­на­ми, пі­сля за­кін­че­н­ня цві­ті­н­ня аку­ра­тно від­окре­мив­ши їх від до­ро­слої кві­тки. Па­гін для вко­рі­не­н­ня по­трі­бно по­мі­сти­ти у не­ве­ли­чкий гор­щик з пі­ском і три­ма­ти за 16-18°С. Пі­сля по­яви ко­ре­нів — пе­ре­са­ди­ти у під­го­тов­ле­ний суб­страт.

Будь­те обе­ре­жні! Стеж­те, щоб при пе­ре­сад­ці не по­шко­ди­ти ко­рі­н­ня, і якщо це все-та­ки ста­ло­ся, не­гай­но при­си­пте ран­ки тов­че­ним ву­гі­л­лям — на­длом­ле­ний ко­рі­нець лег­ко за­гни­ває.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.