ВЕЛИЧ ДУ­НАЮ У ЦИФРАХ

Zhinka - - ЧАРІВНА КРАЇНА -

0 КМ — «Ну­льо­вий кі­ло­метр» — знак, що по­зна­чає по­ча­ток від­лі­ку дов­жи­ни річки.

25 при­ду­най­ських озер на­ра­хо­ву­ють на те­ре­нах укра­їн­ської ді­лян­ки ба­сей­ну, у сві­ті їх біль­ше со­тні.

10 КОР­ДО­НІВ дер­жав перетинає Дунай від ру­сла до гир­ла.

678 МЕ­ТРІВ над рів­нем мо­ря — з ці­єї ви­со­ти у го­рах Швар­цваль­да (Ні­меч­чи­на) ви­ті­кає Дунай.

1381 ДАНУБІЯ — 20 сер­пня 1930 ро­ку на честь Ду­наю на­зва­ний асте­ро­їд го­лов­но­го по­ясу.

2960 КМ — дов­жи­на річки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.