ПІЦА із си­ром і то­ма­та­ми-че­рі

Zhinka - - СМАЧНОГО! -

450 г сві­жо­го або за­мо­ро­же­но­го ті­ста для пі­ци 200 г си­ру рі­ко­та (або до­ма­шньо­го не­жир­но­го си­ру)

100 г си­ру мо­ца­ре­ла для пі­ци 50 г зрі­ло­го твер­до­го си­ру (на кшталт пар­ме­за­ну і че­де­ру) 500 г то­ма­тів-че­рі 1 пу­чок сві­жо­го зе­ле­но­го ба­зи­лі­ку 1 ст. лож­ка олив­ко­вої олії сіль і сві­жо­зме­ле­ний чор­ний пе­рець до сма­ку

Зма­за­ти де­ко (фор­му для ви­пі­ка­н­ня) олі­єю. Ви­кла­сти на де­ко ті­сто та ру­ка­ми роз­по­ді­ли­ти йо­го по дну та стін­кам.

Ви­кла­сти рі­ко­ту на корж, звер­ху роз­кла­сти на­рі­за­ну шма­то­чка­ми мо­ца­ре­лу і тер­тий твер­дий сир. При­сма­чи­ти сі­л­лю та сві­жо­зме­ле­ним чор­ним пер­цем.

Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 230°С. По­ста­ви­ти де­ко з пі­цою в ду­хов­ку на се­ре­дній рі­вень. Ви­пі­ка­ти впро­довж 20 хвилин або по­ки не під­рум’яни­ться корж і не роз­пла­ви­ться сир.

Пе­ред тим, як по­да­ва­ти, при­кра­си­ти роз­рі­за­ни­ми нав­піл по­мі­до­ра­ми та сві­жи­ми ли­сто­чка­ми ба­зи­лі­ку.

ЯКЩО НЕ МАЄТЕ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФОР­МИ ДЛЯ ВИ­ПІ­КА­Н­НЯ ПІ­ЦИ — НЕ БІДА. СИРНУ ПІЦУ ЗА НАШИМ РЕЦЕПТОМ МО­ЖНА ПРИГОТУВАТИ У ЗВИЧАЙНОМУ ПРЯМОКУТНОМУ ДЕЦІ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.