бра­у­ні ТІСТЕЧКА

Zhinka - - СМАЧНОГО! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

0,5 склян­ки бо­ро­шна 0,5 склян­ки ка­као-по­ро­шку 0,5 ч. лож­ки роз­пу­шу­ва­ча для ті­ста дріб­ка со­лі 100 г вер­шко­во­го ма­сла 1 склян­ка цукру 2 ве­ли­ких яй­ця ва­ні­лін 50 г шо­ко­ла­дних чи­псів (за ба­жа­н­ня)

Змі­ша­ти на пе­кар­сько­му па­пе­рі бо­ро­шно з ка­као, роз­пу­шу­ва­чем і сі­л­лю.

Роз­то­пи­ти ма­сло у ка­струль­ці на во­дя­ній ба­ні. Зня­ти з во­гню, ло­па­ткою ре­тель­но вмі­ша­ти цу­кор,

яй­ця (по одно­му) і ва­ні­лін. По­сту­по­во вси­па­ти су­ху су­міш і зби­ти. Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 180°С. Зма­за­ти де­ко чи фор­му для ви­пі­чки жи­ром, ви­кла­сти у неї ті­сто. Ви­пі­ка­ти про­тя­гом 20 хвилин, до го­тов­но­сті. Пе­ред тим як роз­рі­за­ти корж на шма­то­чки, да­ти йо­му пов­ні­стю охо­ло­ну­ти. Го­то­ві тістечка пе­ред по­да­чею по­си­па­ти шо­ко­ла­дни­ми чи­пса­ми.

Ганна Терн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.