КРЕМ ДЛЯ ШКІ­РИ НАВ­КО­ЛО ОЧЕЙ

Zhinka - - Краса -

ПОРЦІЯ На­бе­ріть кра­пли­ну роз­мі­ром із гре­ча­ну зер­ни­ну на без­імен­ний па­лець.

На­но­сьте пе­ред зво­ло­жу­ва­ча­ми: оскіль­ки шкі­ра нав­ко­ло очей ду­же ні­жна, за­со­би з до­гля­ду за нею ма­ють більш ні­жну кон­си­стен­цію. Ма­са­жни­ми ру­ха­ми уві­тріть крем під­мі­зин­ним паль­цем — він слаб­ший за ін­ші, і ви ні­яким ін­шим чи­ном, крім як ле­гень­ко, не змо­же­те ним пра­цю­ва­ти — на­но­сьте за­сіб де­лі­ка­тни­ми по­сту­ку­ва­н­ня­ми.

Під очи­ма ру­хай­те­ся від най­ви­щої то­чки на ви­ли­ці вер­ше­чка­ми щік з бо­ку зов­ні­шніх ку­ти­ків очей до се­ре­ди­ни облич­чя. Не на­но­сьте за­ба­га­то крему — кіль­кість не впли­не на якість, а шкі­ра не зда­тна уві­бра­ти йо­го на­дли­шок, який мо­же по­тра­пи­ти в очі та ви­кли­ка­ти їх по­дра­зне­н­ня.

ВИ­КО­РИ­СТО­ВУЙ­ТЕ КРЕМ ДЛЯ ШКІ­РИ НАВ­КО­ЛО ОЧЕЙ ЕКОНОМНО — ЧУДОВО ВПОРАЄТЬСЯ І КРАПЛИНА ЗАСОБУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.