Апте­чка для лі­тньо­го від­по­чин­ку

Zhinka - - Здоров’я -

1

3% пе­ре­кис во­дню, 5% роз­чин йо­ду, ан­ти­ба­кте­рі­аль­на мазь (ери­тро­мі­ци­но­ва, те­тра­ци­клі­но­ва);

2

за­со­би для пе­ро­раль­ної ре­гі­дра­та­ції (ре­гі­дрон), ан­ти­ді­а­рей­ний за­сіб (гі­дра­сек, ло­пе­ра­мід), сор­бен­ти (акти­во­ва­не ву­гі­л­ля, сме­кта, ато­ксил);

3

жа­ро­зни­жу­валь­ні та зне­бо­лю­валь­ні за­со­би (ібу­про­фен, па­ра­це­та­мол), спа­змо­лі­тик (но-шпа);

4

про­ти­алер­гій­ні за­со­би (ло­ра­та­дин, ци­те­ри­зин);

5

су­ди­но­зву­жу­валь­ні кра­плі в ніс (кси­ло­ме­та­зо­лін);

6

ан­ти­се­пти­чні кра­плі в очі (око­мі­стин);

7

сте­риль­ні мар­ле­ві бинт і сер­ве­тки, ва­тні ди­ски, ін­ди­ві­ду­аль­ний пе­рев’язу­валь­ний па­кет;

8

ела­сти­чний бинт;

9

ба­кте­ри­ци­дний і ру­лон­ний пла­стир;

10

сон­це­за­хи­сний за­сіб з SPF від 30 до 50, про­ти­о­пі­ко­вий ае­ро­золь (пан­те­нол);

11

за­сіб для за­хи­сту від ко­мах;

12

тер­мо­метр, ан­глій­ська шпиль­ка;

13

во­ло­гі ан­ти­ба­кте­рі­аль­ні сер­ве­тки, ан­ти­се­птик для рук, одно­ра­зо­ві ла­те­ксні ру­ка­ви­чки;

14

пи­тна вода.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.