Салат Ні­су­аз із тун­цем

Салат, тра­ди­цій­ний для фран­цузь­ко­го Про­ван­су, став одні­єю з най­улю­бле­ні­ших страв у на­шій ро­ди­ні. Се­крет — у пі­кан­тній за­прав­ці. Спро­буй­те і ви!

Zhinka - - Смачного! - Лю­бов Ми­ко­ла­їв­на, Жи­то­мир

ДЛЯ ЗАПРАВКИ: 0,7 склян­ки олив­ко­вої олії Extra Virgin 0,25 склян­ки ціль­но­зер­но­вої гір­чи­ці 0,25 склян­ки чер­во­но­го вин­но­го оцту 0,25 склян­ки со­ку ли­мо­на 1 се­ре­дня ци­бу­ли­на ша­лот

1 ч. лож­ка цукру сіль і ме­ле­ний чор­ний пе­рець до сма­ку

ДЛЯ САЛАТУ: ту­нець, кон­сер­во­ва­ний в олії чор­ні олив­ки без кі­сто­чки, кон­сер­во­ва­ні в олії 10 пе­ре­пе­ли­них яєць по­мі­до­ри, кра­ще че­рі су­міш са­ла­тної зе­ле­ні

1 Для заправки зби­ти він­чи­ком олив­ко­ву олію з гір­чи­цею, вин­ним оцтом, ли­мон­ним со­ком, цукром, сі­л­лю і пер­цем, до­да­ти дрі­бно на­ша­тко­ва­ну ци­бу­лю ша­лот. На смак до­да­ти цукру чи оцту.

2 Яй­ця від­ва­ри­ти, охо­ло­ди­ти, очи­сти­ти та на­рі­за­ти

на че­твер­тин­ки. По­мі­до­ри че­рі на­рі­за­ти на по­ло­вин­ки. Ви­кла­сти на та­ріль ви­ми­ту й об­су­ше­ну са­ла­тну зе­лень, звер­ху до­да­ти шма­то­чки тун­ця, олив­ки і на­рі­за­ні то­ма­ти, ви­кла­сти на­рі­за­ні яй­ця і по­ли­ти все при­го­то­ва­ною за­прав­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.