ТОНІК

Zhinka - - Краса -

ПОРЦІЯ Якщо це ло­сь­йон, ви­ста­чить куль­ки ді­а­ме­тром до 2,5 см, а якщо тонік — змо­че­но­го ва­тно­го ди­ску стан­дар­тно­го роз­мі­ру.

Ко­сме­то­ло­ги за­сте­рі­га­ють: 15% де­ко­ра­тив­но­го ма­кі­я­жу за­ли­ша­є­ться на шкі­рі пі­сля уми­ва­н­ня. А ко­ли шкі­ра не очи­ще­на пов­ні­стю, це за­ва­жає їй ефе­ктив­но вби­ра­ти будь-які за­со­би з до­гля­ду, що їх на­но­сять пі­сля. Тож на­віть які­сний крем не ді­я­ти­ме на­ле­жним чи­ном без то­ні­ку.

Тонік успі­шно ви­да­лить за­бру­дне­н­ня, які впер­то три­ма­ю­ться шкі­ри пі­сля вмивання. Про­тріть то­ні­ком шию та зо­ну де­коль­те уве­че­рі, щоб за­вер­ши­ти про­це­ду­ру очи­ще­н­ня, та пов­то­ріть про­це­ду­ру вран­ці, аби по­збу­ти­ся шкір­но­го жи­ру і зба­лан­су­ва­ти рі­вень pH шкі­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.