«Ви­со­кі» шор­ти

Zhinka - - Мода -

Го­лов­ним кри­те­рі­єм ви­бо­ру шор­тів, джин­сів чи шта­нів будь-яко­го фа­со­ну є ви­со­ка і чі­тко ви­ді­ле­на та­лія. Ре­шта за­ле­жить від ва­шої фі­гу­ри та смі­ли­во­сті, але зваж­те, що цьо­го се­зо­ну більш по­пу­ляр­ним є віль­ний крій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.