Оливкова олія

Zhinka - - Краса -

Слі­ди її ви­ко­ри­ста­н­ня в лі­ку­валь­них ці­лях мо­жна про­сте­жи­ти ще до ча­сів дав­ніх єги­птян. І цьо­му є по­ясне­н­ня: оливкова олія — чу­до­вий ан­ти­ба­кте­рі­аль­ний ін­гре­ді­єнт, очи­сник і зво­ло­жу­вач.

ЗВО­ЛО­ЖУ­ВАЧ Пі­сля ду­шу на­не­сіть олив­ко­ву олію на шкі­ру облич­чя, шиї та де­коль­те і про­тя­гом кіль­кох хви­лин вти­рай­те лег­ки­ми ма­са­жни­ми ру­ха­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.