УЖГОРОД

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО:

Zhinka - - Чарівна Країна -

Пер­ша на­зва На­ро­дної пло­щі — пло­ща Бе­ски­да, за прі­зви­щем пер­шо­го гу­бер­на­то­ра При­кар­пат­ської Ру­сі Ан­то­нія Бе­ски­да.

Пор­ти­ки та цо­коль За­кар­пат­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції оздоблені тра­вер­ти­ном — ті­бур­ським ка­ме­нем гір­ської по­ро­ди, який має есте­ти­чну, на­у­ко­ву та го­спо­дар­ську цін­ність.

У 2009 ро­ці на На­ро­дній пло­щі від­кри­ли пам’ятник Та­ра­су Шев­чен­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.