ПЛА­НИ РОЗ­КЛАД­КИ

Zhinka - - Ви­крій­ка -

Жа­кет. За ши­ри­ни тка­ни­ни 145 см. Удвоє скла­да­ти тка­ни­ну ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну, в один шар роз­кла­да­ти тка­ни­ну ли­цьо­вим бо­ком вго­ру. Пра­ві й лі­ві пар­ні де­та­лі ви­кро­ї­ти си­ме­три­чно!

ПОШИВ

1. Зши­ти ви­то­чки. Гли­би­ни пле­чо­вих ви­то­чок за­пра­су­ва­ти до лі­нії се­ре­ди­ни спин­ки, а гли­би­ни ви­то­чок на гру­ді — вниз.

2. План­ки пі­ло­чок при­ши­ти до пі­ло­чок, при цьо­му над­сі­кти при­пу­ски пла­нок у ку­тках. При­пу­ски швів роз­пра­су­ва­ти.

3. План­ку спин­ки при­ши­ти до спин­ки, при­пу­ски швів роз­пра­су­ва­ти.

4. Ви­ко­на­ти бо­ко­ві та пле­чо­ві шви.

5. Су­ціль­но­кро­є­ні під­бор­ти від­вер­ну­ти на ли­цьо­вий бік, об­шив­ку гор­ло­ви­ни спин­ки при­ши­ти до під­бор­тів. Під­бор­ти та об­шив­ку при­ши­ти до зрі­зу гор­ло­ви­ни та від­вер­ну­ти на ви­во­рі­тний бік. У гор­ло­ви­ни від­вер­ну­ти під­бор­ти й об­шив­ку вго­ру та на­стро­чи­ти на при­пу­ски шва близь­ко до шва на ма­кси­маль­но мо­жли­ву довжину. Під­бор­ти й об­шив­ку зно­ву від­вер­ну­ти вниз.

6. Ви­ко­на­ти шви ру­ка­вів. При­пу­ски на під­гин низу ру­ка­вів за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і при­ши­ти вру­чну.

7. Вни­зу від­вер­ну­ти під­бор­ти впе­ред. При­пуск на під­гин низу жа­ке­та за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тній бік, але по­ки не при­ши­ва­ти.

8. До жа­ке­та при­ши­ти під­клад­ку. На під­клад­ці зши­ти ви­то­чки та ви­ко­на­ти шви. Вши­ти ру­ка­ва. Під­клад­ку при­ши­ти до вну­трі­шніх зрі­зів під­бор­тів і об­шив­ки гор­ло­ви­ни спин­ки, від­вер­нув­ши вниз під­гин низу жа­ке­та. Під­клад­ку вкла­сти у жа­кет ви­во­рі­тним бо­ком до ви­во­рі­тно­го бо­ку. Ру­ка­ва під­клад­ки вкла­сти у ру­ка­ва жа­ке­та. Під­гин низу жа­ке­та при­ши­ти вру­чну по­тай­ни­ми не­за­тя­гне­ни­ми стіб­ка­ми. Під­клад­ку під­вер­ну­ти вздовж ни­жньо­го краю жа­ке­та, згин злег­ка при­пра­су­ва­ти, від­тя­гну­ти вго­ру м’якою ду­гою і при­крі­пи­ти шпиль­ка­ми

до під­ги­ну низу. Під­бор­ти і під­клад­ку при­ши­ти. Зай­ву тка­ни­ну під­клад­ки від­вер­ну­ти вниз і тро­хи при­пра­су­ва­ти. Ру­ка­ва під­клад­ки під­вер­ну­ти й при­ши­ти до під­ги­ну низу ру­ка­вів.

9. На план­ці пра­вої пі­ло­чки про­би­ти за по­зна­чка­ми бло­чки. Пра­вий борт на­кла­сти на лі­вий, су­мі­ща­ю­чи лі­нії се­ре­ди­ни пе­ре­ду, та за­крі­пи­ти шпиль­ка­ми. За­стіб­ки кліпс при­крі­пи­ти бі­ля бло­чок і при­ши­ти до лі­вої пі­ло­чки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.