(ECHEVERIA ELEGANS),

Zhinka - - Сад На Підвіконні -

або кам’яна тро­ян­да, — не­ви­ба­гли­ва, на­про­чуд ефе­ктна, над­зви­чай­но сві­тло­лю­бна ро­сли­на (до­бре пе­ре­но­сить пря­ме сві­тло сон­ця). Не по­тре­бує ні ря­сно­го по­ли­ву, ні ча­сто­го піджив­ле­н­ня. Го­лов­не — не за­ли­ти і не пе­ре­го­ду­ва­ти її, а та­кож вча­сно ви­да­ля­ти мо­ло­ді від­рос­тки (яки­ми ро­сли­на чу­до­во роз­мно­жу­є­ться), щоб у гор­щи­ку ли­ша­ло­ся вдо­сталь мі­сця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.