ПЕР­ШІ З ПЕР­ШИХ

Zhinka - - Кінокраїна -

«Вань­ка і ме­сник» — пер­ший фільм, зня­тий у сті­нах Ки­їв­ської кі­но­фа­бри­ки.

«Сим­фо­нія Дон­ба­су» — пер­ший зву­ко­вий до­ку­мен­таль­ний укра­їн­ський фільм.

«Іван» — пер­ший укра­їн­ський ху­до­жній зву­ко­вий фільм.

«Со­ро­чин­ський яр­ма­рок» — пер­ша ко­льо­ро­ва стрі­чка укра­їн­сько­го кі­но.

«Яро­слав Му­дрий» — пер­ша стрі­чка в істо­рії укра­їн­сько­го кі­но про си­ву дав­ни­ну.

«По­вер­не­н­ня з ор­бі­ти» — пер­ший фільм про бу­дні ко­смо­нав­тів, зня­тий кі­но­сту­ді­єю.

«Го­лод-33» — пер­ший фільм у сві­ті про го­ло­до­мор в Укра­ї­ні 1932–1933 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.