Ка­ву­но­ва саль­са

До м’ясних страв і до па­сти лю­блю до­да­ва­ти ме­кси­кан­ський со­ус «Саль­са». Го­тую йо­го з рі­зних по­дрі­бне­них ово­чів і при­прав. Вам про­по­ную улю­бле­ний ре­цепт.

Zhinka - - Сма­чно­го! - пір’я ци­бу­лі

3 склян­ки на­рі­за­ної м’яко­ті ка­ву­на 0,5 склян­ки на­рі­за­но­го сік та це­дра 1 ла­йма сіль, чор­ний пе­рець і пря­ні тра­ви до сма­ку

1

Змі­ша­ти у ми­сці на­рі­за­ні ка­вун, ци­бу­лю, сік та це­дру ла­йма. При­пра­ви­ти сі­л­лю, пер­цем та ін­ши­ми

спе­ці­я­ми чи пря­ни­ми тра­ва­ми до сма­ку.

2

На­кри­ти ми­ску та по­ста­ви­ти у хо­ло­диль­ник

ма­кси­мум на 4 го­ди­ни. Пе­ред тим, як по­да­ва­ти, зли­ти сік. По­да­ва­ти ра­зом із га­ря­чи­ми стравами з гри­лю, роз­ра­хо­ву­ю­чи по 0,25 склян­ки саль­си на пор­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.