!

Zvyozdy I Sovety - - 2 -

– ! . «  ?» –  , -  .  , ­   ­ , ,  , «€  !» ‚ . ƒ - ­   „ . …  „ -   ,  . † –  ? ƒ  ! - ­, ‡ ˆ  ‚ ‚ : – ˆ  , ˆ    - „ .  ! ƒ ­   ! … - ­, ­  ... ˆ  «€ -  !». Š     , „ ˆ „   . , ‹  ... – Œ  „   . Š   , –  . , , -   . Ž – ! ­   - ! Š ­ – ! ‘ ,   ...

       ­ : «ƒ  „ … … ! ‡ !»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.