– …

Zvyozdy I Sovety - - 3 -

? - -     - !    – .  – 85 . – „ ,  !  ! †  , –   ‡ . ˆ ,  ˆ !  , : – Š ,    , ,  ... Š  14  . . ˆ . Š -   –  ,  ,    : « , . ‘    ?» Š – ?! “   ” ‡  - .  „ ( 41).  ‡ . — –   .   . ˜ ‡ ,  . ™   : « , .   ‡ !». — ˆ ‡  –   ... ‘ ?!

˜ ˆ ™ ‹ (10). ” ­ ­

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.