! …

Zvyozdy I Sovety - - 4 -

! - 30  « ».  21  €‚  55- „ .  ‚ € … .  † – ˆ ? Š  … ? – € €, ‚ .   € - „ ˆ . Œ ˆ ‚ ! – ‚ … . – Ž . ..  - «‘ € ».  . € … , € € ‚ . Œ ‚ … ‚ € „ , € … € , . ’ € „ ‚ , ˆ € ‚ … ‚ !   ‚ « „  » € - . “ ‚ !  ‚ 30 … , ˆ … .   † € €€!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.